Jak vybrat průmyslový mikroskop pro různé průmyslové aplikace?

Potřebujete poradit, jak vybrat průmyslový mikroskop? Nejste si jisti, který průmyslový mikroskop by se přesně hodil pro pozorování plošných spojů, optických konektovů, svárů, textilních vláken, kontrolu kvality a další vaše pozorování, vzorky a váš provoz? V následujících článcích najdete základní informace, jak se zorientovat a jak vybrat mikroskop pro průmysl.

Jaké předměty nebo vzorky budete pod průmyslovým mikroskopem pozorovat?

Škála objektů, které se pozorují pod mikroskopem v rámci průmyslových aplikací je mimořádně široká, a tomu také odpovídá rozmanitost typů mikroskopů, které se v průmyslu používají. A protože jednotlivé typy mikroskopů jsou vhodné vždy pouze pro určitý typ objektů nebo vzorků, zatímco pro pozorování jiných jsou naopak zcela nevhodné, je třeba věnovat výběru správného mikroskopu mimořádnou pozornost. K tomu, abyste vybrali správně, je třeba si ujasnit následující:

  • zda potřebujete pozorovat makrostrukturu (zvětšení přibližně do 50x) nebo mikrostrukturu (zvětšení nad 50x) vašich předmětů
  • zda budete pozorovat ploché a zcela rovné (např. vybroušené metalografické vzorky), nebo trojrozměrné předměty
  • zda vaše předměty jsou průhledné, nebo neprůhledné
  • zda potřebujete pozorovat lesklé předměty, které produkují ostré odlesky světla (tzv. "prasátka")
  • jakou velikost (zejména výšku) a jakou hmotnost mají vaše předměty

 

Pozorování makrostruktury předmětů (zvětšení cca do 50x)

Pokud budete pozorovat trojrozměrné předměty a zároveň vám stačí nižší zvětšení (cca do 50x) pro pozorování makrostruktury, vyberte si některý stereoskopický mikroskop. Zároveň pokud jsou tyto předměty lesklé a produkují odlesky, budete potřebovat speciální osvětlení s polarizačním zařízením, které nežádoucí odlesky eliminuje, např. Kruhové osvětlení z optických vláken s polarizačním zařízením KOOV 2109-PZ 150W

Pokud jsou zároveň vaše trojrozměrné předměty velmi objemné (např. velké výlisky z plastu) a nevešly by se pod stadardní stativ stereoskopického mikroskopu, budete potřebovat některý ze speciálních stativů, např. těžký stativ, stativ se svorkou na stůl atp.

Více informací o stereoskopických mikroskopech pro průmysl naleznete ZDE...

 

Pozorování mikrostruktury předmětů (zvětšení cca do 500x či vyšší)

Pokud chcete pozorovat mikrostrukturu plochých průhledných předmětů, jako např. preparátů, při osvětlení zespoda, budete potřebovat přímý průmyslový mikroskop, např. LPT 3113iA-T

Více informací o přímých průmyslových mikroskopech naleznete ZDE...

Totéž platí i v případě, že chcete pozorovat tekutiny nebo ploché neprůhledné předměty (např. nejrůznější výbrusy), jejich výška je však maximálně 1 cm.

V případě, že budete pozorovat ploché neprůhledné předměty, jejichž výška přesahuje 1 cm, nebo které mají relativně vysokou hmotnost, pak si vyberte některý metalografický inverzní mikroskop.

Více informací o metalografických inverzních mikroskopech naleznete ZDE...

 

Není vám stále jasné, jaký model zvolit pro vaši aplikaci? Potřebujete poradit, něco vysvětlit či pomoci s výběrem průmyslového mikroskopu? Můžete využít připravený formulář Blesková poptávka mikroskopů, který Vám pomůže formulovat vaše požadavky na přístroje, na základě kterých vám obratem zašleme nabídku nejvhodnějších mikroskopů. Jestli potřebujete poradit, napište nám, případně zatelefonujte na 602 340 150. Velmi rádi vám pomůžeme najít nejvhodnější model.

Blesková poptávka průmyslových mikroskopů Arsenal

Měření pozorovaných objektů

Pokud potřebujete kromě vlastního pozorování i měřit, budete k průmyslovému mikroskopu potřebovat ještě následující:

- ke stereoskopickým mikroskopům buď okulár s měřítkem a křížem a objektivový mikrometr pro stereomikroskopy, nebo digitální či manuální měřící stolek.

- k přímým průmyslovým mikroskopům, polarizačním a inverzním metalografickým mikroskopům okulár s měřítkem a křížem a objektivový mikrometr pro laboratorní mikroskopy.

Dále se dozvíte, jaké druhy měření je možné použít u kterých mikroskopů, pro jaké průmyslové aplikace a jaké náročnosti.

 

1. Základní měření pomocí okuláru s měřítkem a objektivového mikrometru

Toto měření je nejzákladnější měření vůbec a lze jej použít u průmyslových přímých mikroskopů, metalografických mikroskopů, polarizačních mikroskopů i stereomikroskopů.


Postup měření
V okulárovém tubusu mikroskopu je okulár s měřítkem a křížem. Stupnice je obvykle dělená 1cm/10 dílků . Prvním krokem je kalibrace, tedy určení přesné hodnoty dílku okulárového měřítka. Na pracovní stolek mikroskopu místo preparátu umístíme kalibrační sklíčko – tzv. objektivový mikrometr. Kalibrace je velmi jednoduchá a provádíme ji pro každý objektiv zvlášť. Pohledem do okálru mikroskopu zjistíme, kolik dílků objektivového mikrometru odpovídá 1 dílku okulárového měřítka. Vzhledem k tomu, že 1 dílek objektivového mikrometru odpovídá 0,001 mm (tedy 1 um, zjištěná hodnota poté udává velikost 1 dílku okulárového měřítka v um pro daný objektiv. Měření objektu, který pozorujeme v mikroskopu pak provedeme tak, že mikrometrickou hodnotu 1 dílku okulárového měřítka pro daný objektiv vynásobíme počtem dílků, který překrývá požadované místo pro měření a tím dospějeme ke skutečné hodnotě v řádech 10 nebo 100um.
Obecně lze říci, že s přesností v řádu 100um měříme u stereomikroskopů, tedy mikroskopů se zvětšením do cca 50x. S přesností 10um můžeme měřit u laboratorních, polarizačních nebo metalografických mikroskopů se zvětšením nad 50x.

 

2. Měření pomocí mikrometrického stolku (manuálního či digitálního) u stereomikroskopů

Pro tento typ měření potřebujeme stereoskopický mikroskop vybavený mikrometrickým stolkem (digitálním nebo manuálním) a okulárem s měřítkem. Měření pomocí mikrometrického stolku a stereomikroskopu je vhodné pro měření větších, zejména trojrozměrných objektů, při zvětšení cca do 50x. Měření je velmi jednoduché a při těchto nižších zvětšeních měříme s přesností 10 um.


Postup měření
Na mikrometrický stolek vložíme předmět, jehož část potřebujeme pozorovat a měřit. Předmět posuneme otáčením příslušného ovladače mikrometrického stolku tak, aby začátek měřené části byl v zákrytu s osovým křížem měřítka v okulárovém tubusu a tím získáme počáteční bod měření. U digitálního stolku nyní vynulujeme veškeré měrky, tedy v ose X i Y. Následně posouváme stolkem v ose X či Y (záleží na natočení osového kříže v měřítku okuláru a dále v jaké ose potřebujeme měřit) a jakmile se konečný bod měření opět dostane na zmíněný záměrný kříž okulárového měřítka, odečteme naměřenou hodnotu z ovladače měřícího stolku.

 

3. Pokročilé digitální měření – softwarové

Tento typ měření je použitelný v případě, že váš mikroskop je vybaven digitální kamerou se softwarem. Jeho výhodou, oproti základnímu měření pomocí okuláru s měřítkem o objevového mikrometru je v tom, že kalibrace provedená pomocí softwaru se nemusí opakovat při každém dalším měření. Je ovšem finančně náročnějí. Digitální měření lze použít u jakéhokoliv typu mikroskopu.


Postup měření
Nejdříve si musíme pro každý objektiv zvlášť nakalibrovat měrku v softwaru, ve kterém budeme měřit. Vyfotografujeme proto objektivový mikrometr při všech zvětšeních, kterými mikroskop disponuje. Objektivový mikrometr je dělen 1mm na 100 dílků, a podle toho si následujícím postupem zkalibrujeme hodnotu jednoho dílku. Kalibrace měrky v softwaru znamená v podstatě to, že řekneme programu, jaká délka odpovídá určitému počtu pixelů obrazu. V praxi při kalibraci označíme např. vzdálenost 10 um (přímo na vyfotografovaném objektivovém mikrometru při daném zvětšení mikroskopu) a program sám zjistí, kolik je to pixelů. Tohoto poměru se využívá při měření všech fotografií pořízených objektivem, pro který byla kalibrace provedena. Některé programy umožňují měření pouze v pořízených a uložených fotografiích, zatímco ty „lepší“ dokáží měřit i v online obrazu.
Na fotografii, kterou vyfotografujeme např. objektivem 10x si označíme jeden dílek objektivového mikrometru tak, že si fotografii na obrazovce PC zvětšíme co nejvíce tak, aby byl vidět právě ten jeden dílek včetně čar, označujících jeho začátek a konec. Kalibrační měrkou v softwaru si označíme střed začáteční čáry a střed čáry, kde dílek končí. Tím jsme si zkalibrovali hodnotu jednoho dílku buď na 10um (u objektivového mikrometru pro laboratorní mikroskopy) nebo 100um (u objektivového mikrometru pro stereomikroskopy, kterému se také někdy říká objektivová měrka). Následně pak pro všechny fotografie pořízené s objektivem 10x můžeme měřit vyvoláním kalibrované měrky právě pro zmíněný objektiv 10x.

 

4. Speciální měření v ose Z

Měření v ose Z je speciální horká novinka a protože je velmi žádaná, zařadili jsme ji do naší nabídky. Tato metoda měření je vhodná u všech zkoušek, kde není možné vzorek podrobit destrukci, když potřebujeme zjistit např. hloubku vrypu, hloubku kazu. Hloubkoměr, který je k měření v ose Z nezbytný, může být jak manuální, tak digitální.


Postup měření
Měření v ose Z probíhá s použitím úchylkoměru Mitutoyo. Měření se provádí tak, že zaostříme na povrch či jiný vybraný bod, od kterého následně odměříme vzdálenost v ose Z, tedy v podstatě „hloubku“ jiného bodu – např. hloubku vrypu, hloubku kazu pod povrchem u průhledných předmětů (u neprůhledných předmětů  toto měříme běžným měřením v ose X, kdy vzorek nejdříve rozřízneme a měříme rovněž od povrchu k nečistotě, ale v poloze, otočené o 90°). Zaostříme na výchozí bod, od kterého počítáme „0“ (nula) a úchylkoměr vynulujeme. Dále zaostříme na bod, který měříme ve vztahu k bodu „0“ a odečteme hodnotu úchylkoměru, tedy hloubku v ose Z. Dle použitého modelu úchylkoměru pak měříme s přesností 10um nebo 100um.

 

Další informace o průmyslových mikroskopech pro měření naleznete ZDE...

 

Není vám stále jasné, jaký model zvolit pro vaši aplikaci? Potřebujete poradit, něco vysvětlit či pomoci s výběrem průmyslového mikroskopu? Můžete využít připravený formulář Blesková poptávka mikroskopů, který Vám pomůže formulovat vaše požadavky na přístroje, na základě kterých vám obratem zašleme nabídku nejvhodnějších mikroskopů. Jestli potřebujete poradit, napište nám, případně zatelefonujte na 602 340 150. Velmi rádi vám pomůžeme najít nejvhodnější model.

Blesková poptávka průmyslových mikroskopů Arsenal

Jak vybrat průmyslový digitální mikroskop?

Potřebujete průmyslový mikroskop s USB digitální kamerou, protože chcete pořizovat fotografie nebo videa? Nevíte, jaká digitální kamera nebo jaká sestava by byla nejvhodnější? Více informací naleznete ZDE... Jak vybrat digitální průmyslový mikroskop?

Jak vybrat digitální průmyslový mikroskop? Jak vybrat digitální mikroskop pro průmysl?

Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci s výběrem průmyslového mikroskopu? Můžete využít připravený formulář Blesková poptávka mikroskopů, který Vám pomůže formulovat Vaše požadavky na přístroje, na základě kterých Vám obratem zašleme nabídku nejvhodnějších mikroskopů.

Blesková poptávka průmyslových mikroskopů Arsenal